Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 1 powierzchni Polski. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi przesyła łącznie około 24,5 TWh energii rocznie. Produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 54 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Moce zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą około 1200 MW.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (dawniej Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.) – to zespół 2 zakładów znajdujących się w Ostrołęce w województwie mazowieckim.

W skład Zespołu Elektrowni wchodzą:

Elektrociepłownia Ostrołęka A

Elektrownia Ostrołęka B

Historia:

• 1917 elektryfikacja miasta Ostrołęka w związku z rozwojem przemysłu tartacznego

• 1928 ukończenie elektrowni z silnikiem Diesla przy ul. Mazowieckiej

• 1929 rozbudowa elektrowni – silnik o mocy 300 KM oraz prądnica o mocy 250 kW

• 1930-1933 budowa elektrowni wodnej małej mocy na rzece Omulew w Grabowie

• 1953 początek budowy elektrociepłowni planowanej dla obsługi kombinatu celulozowo-papierniczego, ostatecznie elektrociepłownia zawodowa

• 21 lipca 1956 oddano do eksploatacji pierwszy kocioł OP-100 i turbozespół o mocy 14 MW

• 1956-1958 rozbudowa elektrociepłowni o kolejne kotły i turbozespoły; pod koniec 1958 moc zainstalowana 80,5 MW, a od 1959 produkcja energii cieplnej

• 1967 rozbudowa elektrociepłowni o kocioł OPP – 230 i turbozespół 34,1 MW

• 1968 początek budowy elektrowni kondensacyjnej o mocy docelowej 600 MW

• 1 stycznia 1972 połączenie zakładów w Zespół Elektrowni Ostrołęka

• 20 grudnia 1972 otwarcie Elektrowni Ostrołęka B

• 1 stycznia 1989 utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrowni Ostrołęka

• 1997 rozpoczął pracę kocioł fluidalny opalany biomasą (kora i zrębki drzewne) przerobiony z kotła węglowego OP – 100

• 31 sierpnia 1998 zarejestrowanie spółki Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

• 2000-2003 modernizacja bloków 1 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B

• 2007 uruchomienie nowego komina z systemem odsiarczania spalin.

• 10 grudnia 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy.

Nazwę Zespół Elektrowni Ostrołęka SA zastąpiła nowa nazwa: ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna

 

 

Dane techniczne:

Elektrociepłownia Ostrołęka A wyposażona jest w:

• 4 kotły pyłowe,

• 1 kocioł fluidalny,

• 4 turbozespoły.

Moc osiągalna elektryczna 75 MW, a moc osiągalna cieplna 367 MW. Elektrociepłownia dostarcza ciepło i parę systemowi ciepłowniczemu miasta i przemysłowi. Paliwem jest węgiel kamienny i biomasa.

Obecnie urządzenia Elektrociepłowni są wyłączone z eksploatacji, ponieważ zostały zastąpione nowym, uruchomionym w 2014 r., źródłem ciepła produkującym energię cieplną na potrzeby mieszkańców Ostrołęki.

 

Elektrownia Ostrołęka B to elektrownia systemowa blokowa kondensacyjna z otwartym układem chłodzenia skraplaczy wodą z rzeki Narwi. Elektrownia wyposażona jest w:

• blok nr 1 o mocy osiągalnej 230 MW,

• blok nr 2 o mocy osiągalnej 230 MW,

• blok nr 3 o mocy osiągalnej 230 MW.

Łączna moc elektryczna elektrowni po modernizacji wynosi 690 MW. Oprócz węgla kamiennego paliwem jest tu biomasa.

Jest jedyną w północno-wschodnim regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca jej bloków energetycznych jest niezbędna do utrzymania poziomów napięć w regionie. Wytwarzana energia elektryczna jest wyprowadzana na napięciu:

• 220 kV (bloki nr 1 i 2)

• 110 kV (blok nr 3).

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2015 roku:

• Odnawialne źródła energii: 21,45% (w tym biomasa: 21,45%) 

• Węgiel kamienny: 78,33%

• Inne: 0,22%

 

Plany:

Energa poinformowała, że celem ponownego uruchomienia projektu Ostrołęka C jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy nowoczesnej elektrowni węglowej o mocy 1000 MW.

 

Energa wskazuje, że projekt Ostrołęka C wpisuje się w rządowe plany związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Spółka wskazuje , że dla przeprowadzenia projektu potrzebne są mechanizmy prawne i systemowe wspierające realizację nowych inwestycji w energetyce konwencjonalnej. 

 

linki o elektrowniach:

http://elektrowniaostroleka.pl

https://www.youtube.com/watch?v=o3GJm9HwXKw

https://www.youtube.com/watch?v=lRJgCGxSVLc

https://www.youtube.com/watch?v=nM5uB773KlM

Joomla templates by a4joomla